यो त अस्तिमात्र पिच गर्‍या सडक हो, रोपाइँ गर्ने खेत उता छ ! बासु क्षितिज

0 9

 

यो त अस्तिमात्र पिच गर्‍या सडक हो, रोपाइँ गर्ने खेत उता छ !