इन्डोनेशियाको दक्षिण सुमात्रा स्थित सिनावुङ पहाडबाट शुक्रबार ज्वालामुखी निस्कदै

0 10

इन्डोनेशियाको दक्षिण सुमात्रा स्थित सिनावुङ पहाडबाट शुक्रबार ज्वालामुखी निस्कदै । सिनावुङमा ४ सय बर्ष निष्कृय रहेको ज्वालामुखी सन् २०१० बाट निस्किन सुरु भएको थियो ।